Rubriky
Jak čas plyne ...

Výjezd do Havířova a kontext Bible

5. května 2013 jsme podnikli školní výjezd do sboru Apoštolské církve v Havířově. Kromě mne, mé manželky a syna Benjamina se výjezdu zúčastnily studentky Marie, Rut a Olga. Jsme vděčni pastorovi sboru Petru Špokovi i celému staršovstvu, že nám tento výjezd umožnili. V úvodní části shromáždění zněly chvály a potom pastor představil pět lidí, kteří měli být odpoledne pokřtěni ve vodě. Každý z nich řekl krátké svědectví.

Blok věnovaný biblické škole jsem uvedl Božím slovem, které jsem pro tento sbor přijal v průběhu chval: „Bůh si velmi váží vašich modliteb a každou z nich vyslýchá. Vaše společné modlitby jsou pro Jeho uši jako nádherná symfonie. Bůh každou vaši modlitbu vyslýchá, avšak ne pro vaše dobré skutky, ale proto, že Ježíš za vás zemřel na kříži. Bůh vás vyslýchá jako Otec: v pravý čas a správným způsobem a tak, aby připravil půdu pro generace, které přijdou po vás.“

Potom následovala videoreflexe misijního výjezdu biblické školy do Rovinje, Olga četla ze svého misijního deníku a Marie vyprávěla o tom jak jsme evangelizovali v ulicích Rovinje. O svědectví se podělil také Benjamin, který byl na misijním výjezdu s námi.

KontextVe svém kázání s názvem „Zvěstujeme smrt Páně“ jsem se zaměřil na 1. Korintským 11,26. Použil jsem kontextuální přístup k výkladu biblického textu, podle kterého význam slova je určován větou, jejíž je dané slovo součástí. Také každá věta je definována, a to odstavcem, jehož je součástí a odstavec je definován skupinou odstavců, které jej obklopují. Nakonec skupina odstavců významově podléhá zaměření dané knihy (v tomto případě 1. Korintským) a kniha je vpletena do kontextu 66 knih biblického kánonu.

Při svém výkladu jsem začal slovem „smrt“, jež má v izolované podobě množství různých významů. Avšak ve verši 1K 11,26 se jedná o smrt Pána Ježíše Krista, která má pouze jeden jediný význam: Kristus zemřel, abych já mohl žít.

Smrt Páně si máme připomínat formou Večeře Páně „dokud on nepřijde“. Toto časové upřesnění nám říká, co víme také z ostatních částí Bible, že Pán byl vzkříšen a znovu přijde. Kristus zemřel, abych já mohl žít, avšak byl vzkříšen a znovu přijde. Do té doby si jeho smrt a vzkříšení budeme na bohoslužbách připomínat Večeří Páně.

Kontextuální metoda kázání je blízká výkladovému kázání. Využívá principů biblické hermeneutiky a chrání kazatele před plytkým výběrem nahodilých veršů.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..