Uplatnění v církvi může najít každý absolvent

Vyšší odborná škola misijní a teologická je zaměřena na praxi v místních sborech a křesťanských organizacích. Proto 25% veškeré výuky tvoří praktická příprava studentů, která je shrnuta do předmětu s názvem Odborná praxe.

Viz můj článek Praktická příprava na VOŠMT dostupný z: http://milan.buban.cz/pedagogika/prakticka-priprava-na-vosmt-v-koline/

Praktická příprava se na VOŠMT uskutečňuje jako modlitební, bohoslužebná a misijní praxe.
Modlitební a bohoslužebná příprava má podobu průběžné praxe,
zatímco misijní příprava má podobu praxe souvislé.

Průběžná praxe

Studenti na VOŠMT mají každý týden 5 hodin průběžné praktické přípravy formou společných modliteb a bohoslužeb. Jsou při tom pastoračně vedeni zkušenými duchovními pracovníky, kteří studenty učí organizovat a řídit shromáždění (modlitební nebo bohoslužebné), vystupovat na veřejnosti, vykládat Písmo podle hermeneutických zásad, vyučovat, kázat, sloužit dětem, evangelizovat v ulicích, modlit se za konkrétní potřeby lidí na shromáždění a věřit, že je Bůh vyslyšel ne pro dobré skutky, ale pro Ježíšovu smrt na kříži.

Souvislá praxe

Kromě průběžné praxe (modliteb a bohoslužeb) mají studenti v každém semestru souvislou praxi formou evangelizačního nebo misijního výjezdu.
V listopadu 2012 jsme strávili týden na evangelizacích v Olomouci s lektory Martinem P, Romanem P., Tomášem G. a Jaroslavem W. Naším jediným cílem bylo podpořit evangelizační úsilí v kontextu místního sboru Apoštolské církve.
V březnu 2013 jsme byli na misijním výjezdu v Rovinji, v Chorvatsku, abychom podpořili místní sbor v kontextu misijní práce manželů Dohnalových.

Zapojení studentů do práce domácího sboru

Studenti i během vzdělávání na VOŠMT zůstávají členy svých domácích sborů, kde se zapojují podle možností. Míra jejich zapojení ve sboru je během studia na VOŠMT podobná zapojení křesťanských studentů, kteří studují na sekulárních školách.
Vysokoškolští studenti na křesťanských i sekulárních školách čelí jistým omezením:

Jedním omezením je např. vzdálenosti školy od místa bydliště, takže se studenti nedostanou domů tak často.
Dalším omezením může být školní duchovní program. Např. během výjezdu do Olomouce nebo výjezdu do Rovinje byli studenti plně vytíženi školou.
Jindy se studenti nedostanou domů, když se podílí na nedělním výjezdu do některého sboru Apoštolské církve.
Běžným omezením jsou studijní nároky, kterým musí student věnovat dostatek času a sil, takže se kvůli učení někdy na shromáždění nedostane.

Jistou výhodu mají na VOŠMT ti studenti, kteří jsou v Kolíně doma nebo to nemají do sboru daleko:

Milana B. slouží jako jedna z vedoucích kolínské mládeže i během svého studia na VOŠMT.
Václav K. během studia nevynechal ani jednu domácí skupinku nebo nedělní shromáždění.
Aleš L. stejně jako David K. pravidelně dojíždí do svého sboru v Praze.

„Velká praxe“ v 5. semestru

V novém vzdělávacím programu VOŠMT máme novinku. Celý 5. semestr, tj. 16 pracovních týdnů studenti stráví na praxi ve sboru či v křesťanské organizaci v ČR nebo v zahraničí. Se studenty během této „velké praxe“ udržujeme pravidelný kontakt a poskytujeme jim pastorační podporu např. přes Skype. Také máme podepsánu smlouvu s místním pastorem či vedoucím, aby studentům poskytl potřebnou pastoraci v průběhu praxe.

Uplatnění v církvi může najít každý absolvent

VOŠMT své studenty velmi systematicky připravuje na praktickou službu v kontextu místního sboru.

Samozřejmě bude vždy záležet na pastorovi,
jak přistupuje ke svým studentům a absolventům,
jak se za ně modlí a pomáhá jim během studia,
jak jim pomáhá najít uplatnění po absolutoriu.

Absolventi z VOŠMT nejsou dokonalí duchovní pracovníci.
Jako čerstvý absolvent pedagogické fakulty potřebuje uvádějícího učitele,
tak i absolvent VOŠMT potřebuje mentoring zkušeného pastora či staršího.

Je všeobecným problémem, že církev v České republice neroste tak rychle, aby mohla každoročně nabízet nová pracovní místa.
My na to studenty VOŠMT připravujeme.
Říkáme jim, že uplatnit se ve svém sboru mohou vždy,
ačkoliv jen někteří z nich v této ekonomicky nejisté době najdou v církvi i placené zaměstnání.

2 komentáře u „Uplatnění v církvi může najít každý absolvent

  1. Pavel Nezbeda

    Jsem diakonem v romském sboru v Karviné, ač sám Rom nejsem, jsem tam štastný.
    Dostal jsem od Pána vizi učitele, možná i službu pastorační, i přes můj věk 46 let bych chtěl dálkově studovat, zda-li je to možné a jak vysoká částka se za studium hradí?

    1. Milan Buban Autor příspěvku

      Milý Pavle. Pokud máte maturitu, můžete se přihlásit do řádného kombinovaného programu, který je popsaný pod odkazem http://vosmt.cz/kombinovane-vzdelavani/. Pokud maturitu nemáte, můžete kombinovaný program studovat v režimu EZDRÁŠ. Poplatky za studium v kombinovaném programu jsou rozdělené na zápis do předmětu: 600,- Kč a na kredity. Jeden kredit VOŠMT je za 200,- Kč, jeden kredit EZDRÁŠE je za 100,- Kč). Jednotlivé předměty jsou tříkreditové, takže jako student VOŠMT zaplatíte za jeden předmět 1200,- Kč a jako student EZDRÁŠE jen 900,- Kč. Program požaduje absolvovat nejméně osm předmětů za rok. Milan Buban

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..