Rubriky
Jak čas plyne ...

Sdílení osobního svědectví na bohoslužbách

Křesťanské Rádio 7 v Brně doporučuje „představit Pána Ježíše jasným, zajímavým a zároveň jednoduchým způsobem, aby ten, kdo poslouchá, nechtěl Pána Ježíše jen poznat, ale aby také věděl, jak jej může osobně přijmout.“ (Rádio 7, 2012) Svědectví mělo být podáno velmi osobním způsobem, aby o něm posluchač nezapochyboval. Předpokladem takového svědectví je hluboké zvnitřnění svědeckého poselství ještě dříve, než svědectví někomu řekneme.

Kdo chce sdílet svědectví na bohoslužbách, měl by se na své vystoupení dobře připravit. Rádio 7 vydává následující pokyny, které lze adaptovat kdekoliv v církvi:

 • Modlete se, aby vám Bůh dal moudrost a vedl vás při vypracovávání svědectví a také při natáčení (Jk 1,5-6).
 • Ujasněte si, zda chcete říct svědectví o přijetí Pána Ježíše anebo nějakou zkušenost ze svého života s Bohem.
 • Svědectví si napište. Pečlivě a moudře sestavené 3-7 minutové svědectví posluchače osloví mnohem účinněji než dlouhé povídání, které obsahuje velké množství vedlejších informací.

Svědectví o přijetí pána Ježíše má tyto části:

 1. Můj život před přijetím Pána Ježíše (buďte stručný/á)
 2. Jak jsem poznal/a a přijal/a Pána Ježíše Krista (buďte konkrétní)
 3. Změna života po přijetí Pána Ježíše Krista (buďte objektivní)

Svědectví o zkušenosti s Bohem má tyto části:

 1. Popis situace, problému (buďte stručný/á)
 2. Co se stalo, jak Bůh odpověděl na vaše prosby (buďte konkrétní)
 3. Co a jak se změnilo. Jak to proměnilo vás a vaši důvěru Bohu? (buďte objektivní)

Zde jsou další užitečné pokyny Rádia 7

 • Začněte své svědectví něčím zajímavým, co vzbudí pozornost. Sestavte také dobrý závěr. Uvádějte fakta a zkušenosti ze svého starého života, které posluchače přimějí k zamyšlení.
 • Mluvte takovým způsobem, aby se posluchači mohli s vašimi zkušenostmi ztotožnit.
 • Uveďte některé podrobnosti, které posluchače zaujmou.
 • Použijte maximálně 1-2 biblické verše.
 • Dbejte, aby vaše svědectví bylo christocentrické. Bůh si používá okolností a lidí, aby nás oslovil, ale středem našeho života i poselství má být dobrá zpráva o tom, že Bůh poslal svého Syna, aby byl potrestán za hřích za každého z nás. Mějte na paměti, že skrze vaše svědectví může někdo jiný začít důvěřovat Pánu Ježíši Kristu.
 • Nesnažte se, aby vaše svědectví bylo ohromující, dbejte na to, aby bylo pravdivé.
 • Buďte realista – neslibujte, co neslibuje Boží slovo. Pán Ježíš z našeho života neodstraňuje všechny problémy, umožňuje však procházet jimi v pokoji a jistotě (Iz 41,10).
 • Vypracované svědectví po sobě znovu několikrát pročtěte, opravujte a přepisujte do konečné podoby tak, aby celek dával smysl a obsah byl zajímavý a kompaktní.
 • Snažte se dodržet domluvený čas. Několikrát si své svědectví nahlas přečtěte a zjistěte, kolik vám čtení zabere času. Nakonec zkuste své připravené svědectví říct bez papíru, z hlavy.
 • Při psaní, natáčení nebo veřejné prezentaci svědectví se vyhýbejte sdělením, která vrhají špatné světlo na jiné církve, organizace nebo lidi.
 • Vyhýbejte se jmenování církevních denominací (zvláště kritickým způsobem).
 • Nekomentujte politickou nebo ekonomickou situaci naší ani cizí země.
 • Mějte neustále na paměti, že říkáte osobní svědectví, ne kázání. Mluvte přirozeně.
 • Vyhýbejte se používání frází a křesťanských klišé. Pokud užíváte slov jako “spasení”, “znovuzrození”, “obrácení” a podobně, krátce je vysvětlete.
 • Nepoužívejte vazeb typu “Bůh mi řekl” nebo “Pán mi ukázal” – buďte konkrétní a srozumitelní. Naprosto nepřípustné jsou hanlivé a expresivní (vulgární) výrazy.
 • Vyhýbejte se používání stejných slov anebo navyklým slovním projevům (např. “ééé”, “vlastně”, “prostě” apod.)
 • Nemluvte ani potichu, ani příliš hlasitě.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..