Rubriky
Jak čas plyne ...

Jak mě Bůh přesvědčil, že mám dál studovat na pedagogické fakultě

Stalo se to na jaře roku 1982. Když jsem 18. dubna 1982 uvěřil v Krista, byl jsem posluchačem prvního ročníku pedagogické fakulty v Praze. Jako křesťan jsem neviděl důvod, proč bych měl ve studiu pokračovat. Jednak jsem ve sboru neměl žádný vzor, vždyť všichni naši kazatelé se živili jako dělníci. Jednak byla pedagogická fakulta poplatná marxisticko-leninské ideologii.

Když jsem už vážně přemýšlel o tom, že z fakulty odejdu, přihodila se zvláštní věc. Právě skončily nedělní bohoslužby v soukromém bytě našich členů v Praze-Nuslích. Bylo běžné, že jsme se po bohoslužbách v zdrželi, zvláště svobodná mládež zůstávala v rodině na oběd.

Náš vedoucí mládeže Michal se s kýmsi bavil na chodbě a vyprávěl příběh, jak za pastorem přišli mladí vysokoškoláci, kteří zrovna uvěřili Kristu. Řekli mu, že chtějí naplno sloužit Bohu a veškerý čas věnovat modlitbám a evangelizaci, a že ve studiu na vysoké škole nevidí žádný smysl. Pastor jim však odpověděl: „Bohu posloužíte nejlépe tak, že budete pilně studovat.“

Ten výrok nebyl určený mně. Vlastně jsem jen mimochodem naslouchal cizímu rozhovoru. Avšak když Michal řekl, že vysokoškoláci nejlíp poslouží Bohu, když budou pilně studovat, ve svém srdci jsem poznal, že se to týká mne. Bylo mi jasné, že Bůh chce, abych na pedagogické fakultě zůstal a neutíkal od svých školních povinností.

Ve studiu jsem tedy pokračoval, ale zároveň jsem se intenzivně zapojoval do práce sboru. Scházeli jsme se s bratry a sestrami nejméně čtyřikrát týdně. V pondělí bývaly bohoslužby pro mládež, ve středu biblické hodiny, v pátek společné modlitby a v neděli hlavní bohoslužby. A Pán Bůh mi ve studiu žehnal. Skládal jsem zkoušky v řádném termínu nebo i v předtermínu. Volno, které jsem získal po zkouškách, mohl jsem věnoval modlitbě, studiu Bible a službě ve sboru.

Bůh si své služebníky připravuje dlouho předtím, než je pověří úkolem. Teprve v roce 1993 se ukázalo, proč mě Bůh v roce 1982 přesvědčil, abych na pedagogické fakultě zůstal.

Když jsem na jaře 1982 už vážně přemýšlel o tom, že z fakulty odejdu, přihodila se zvláštní věc. Byla neděle a právě jsem se zúčastnil bohoslužeb v soukromém bytě členů našeho sboru. Bylo běžné, že jsme se po bohoslužbách v bytě zdrželi, společně si vykládali a někteří, zvláště svobodná mládež, zůstali v rodině na oběd.

Náš vedoucí mládeže Michal se s kýmsi bavil na chodbě a vyprávěl příběh o tom, jak za zkušeným pastorem přišli mladí vysokoškoláci, kteří zrovna uvěřili Kristu. Řekli mu, že teď, když se stali křesťany, by chtěli naplno sloužit Bohu a veškerý svůj čas věnovat modlitbám a evangelizaci, protože ve studiu na vysoké škole nevidí žádný smysl. Pastor jim však odpověděl: „Bohu nejlépe posloužíte tak, že se budete dobře učit a vzorně si plnit své školní povinnosti.“

Tento výrok nebyl určený mně, vlastně jsem jen mimochodem naslouchal cizímu rozhovoru. Avšak jakmile Michal řekl, že vysokoškoláci poslouží Bohu tím, že se budou dobře učit, ve svém nitru jsem pochopil, že se to týká také mne. Tehdy mi bylo jasné, že Bůh chce, abych na pedagogické fakultě zůstal a neutíkal od svých školních povinností.

Ve studiu jsem pokračoval, ale zároveň jsem se intenzivně zapojoval do práce církve. Nejméně čtyřikrát týdně jsem byl s věřícími. V pondělí jsme mívali bohoslužby pro mládež, ve středu bývala biblická hodina, v pátek jsme se scházeli ke společným modlitbám a v neděli byly hlavní bohoslužby. Pán Bůh mi ve studiu žehnal, takže jsem obvykle složil všechny zkoušky v řádném termínu nebo dokonce v předtermínu. Volno, které jsem získal po zkouškách, jsem věnoval modlitbě, studiu Bible a službě v církvi.

Bůh si své služebníky připravuje dlouho předtím, než je pověří úkolem.
Jsi ochoten / ochotna poslechnout Boha, když ti řekne, abys studoval / studovala na biblické škole?

Jsi ochoten / ochotna si plnit poctivě své školní povinnosti ne kvůli lidem, ale kvůli Bohu, který tě ke studiu povolal? 

Pokud ano, vyznej spolu s Kristem:

Jan 6:38 …neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal.

My jsme sice nesestoupili s nebe, nicméně narodili jsme se shůry a naše postoje musí být totožné s postoji Krista.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..