Rubriky
Jak čas plyne ...

Jak mě Kristus pokřtil v Duchu svatém

Stalo se to v neděli 9. května 1982, tři týdny po mém obrácení. V sobotu 8. května jsme s několika bratry pražského sboru odjeli do Brna na brigádu. Pomáhali jsme se stavbou modlitebny. Brněnský sbor Apoštolské církve se na Životského 10 schází dodnes.

Celou sobotu jsme pomáhali na stavbě a v neděli 9. května byla bohoslužba. Byl jsem požádán o svědectví. Vyprávěl jsem, jak mě Bůh zachránil a že toužím po křtu v Duchu svatém. Po shromáždění nás bratr Burai pozval k sobě a po obědě se k nám připojil pastor Tětiva. Poklekli jsme a během modliteb mě Pán pokřtil v Duchu svatém a obdržel jsem dar jazyků.

Dar jazyků posiluje můj modlitební život.

 • Někdy mám v srdci myšlenky, které nedovedu formulovat, moje schopnosti na to nestačí.
 • Někdy cítím, že mě Bůh žádá, ať se za někoho či za něco modlím, a já vůbec nevím, jak.
 • Někdy pospíchám, ale chci se pomodlit, nejsem však schopen se soustředit.
 • Někdy si čtu Bibli a cítím touhu děkovat Bohu, ale má slova mi připadají příliš obyčejná.
 • Někdy je mi smutno, protože jsem něčím Pána zarmoutil, ale mé omluvy jsou nedostatečné.

V těchto a podobných situacích mi pomáhá dar jazyků. Jednoduše začnu s Bohem hovořit, jak mi to do úst vkládá Duch svatý.

 • V jazycích se mohu modlit krátce nebo celé hodiny.
 • V jazycích se mohu modlit potichu nebo nahlas.
 • Mohu se modlit střídavě vlastními slovy nebo v jazycích.
 • V jazycích mohu zpívat, v jazycích se mohu radovat, v jazycích mohu plakat.
 • Když se modlím v jazycích, mám jistotu, že se modlím podle Boží vůle.

Za pomoci daru jazyků se modlím za věci, které mě intelektuálně, emocionálně nebo duchovně přesahují. V epištole Římanům 8,26n je psáno, že nevíme

 • ani jak se máme modlit,
 • ani za co se máme modlit,
 • ale Duch svatý naší slabosti pomáhá.

Jak nám Duch svatý pomáhá? Tak, že našimi ústy, které mu dáváme k dispozici, modlí se nebeskými slovy. Těm slovům nerozumíme, a přesto víme, že se Duch našimi ústy přimlouvá za naplnění Boží vůle v životě svatého lidu.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..