Modlitba je víc než seznam přání

Skutečná modlitba buduje náš věčný vztah s Bohem. V tomto článku popíšeme modlitební schéma UVDP – Uctívání, Vyznávání, Děkování, Přímluvy (převzato z anglického ACTS – Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication).

UCTÍVÁNÍ – Na začátek chválíme a velebíme Boha vlastními slovy, která vyjadřují naše uznání, kdo a jaký Bůh je.

 • Všemocný, vševědoucí, všudypřítomný, věčný
 • Stvořitel, svatý, svrchovaný, spravedlivý
 • Spasitel, milující, milostivý, milosrdný, moudrý
 • Otec, dobrý, přísný, laskavý, věčně odpouštějící

VYZNÁVÁNÍ – Když jsme uznali, kdo a jaký Bůh je, musíme také vyznat, kdo a jací jsme my.

 • Jsme hříšníci, hodní se nazývat křesťany jinak než kvůli oběti Pána Ježíše Krista na kříži
 • Proto vyznáváme všechny hříchy, jichž jsem si vědomi a prosíme za odpuštění
 • “Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.” (1J 1,9)

DĚKOVÁNÍ – Jakmile jsme uznali, kdo a jaký je On a vyznali, kdo a jací jsme my, děkujeme Bohu, že pro Kristovu oběť smíme žít bez řetězů. Děkujeme mu:

 • Že nás už nesvazuje pocit viny a naše srdce je očištěno od zlého svědomí
 • Že nás už nesvazuje chtíč těla, žádost očí a touha po lidském uznání
 • Že můžeme Bohu sloužit tady na Zemi, jako bychom už teď byli v nebi
 • Že s námi Bůh napevno počítá v nebi a už brzy si nás přenese k sobě
 • Jmenovitě mu děkujeme za všechno, co vykonal a ještě vykoná v našem životě

PŘÍMLUVY – Teď, když máme jasno, kdo a jaký je On, kdo a jací jsme my a za co mu vděčíme, můžeme přistoupit k přímluvám. Modleme se postupně za spásu všech lidí z našeho okolí:

 1. Rodina a příbuzní, jmenovitě …
 2. Sousedé a kamarádi, jmenovitě …
 3. Spolužáci a kolegové, jmenovitě …
 4. Lidé ve vysokém postavení ve městě, státě, kontinentu, jmenovitě …
 5. Aktuální potřeby