Rubriky
Jak čas plyne ... Pedagogika

Otevřený dopis pastorům než začnou maturity

Drahý bratře pastore.

Za několik dnů začnou na českých středních školách maturity, kterých se zúčastní též desítky mladých lidí z našich sborů. Obracím se na Tebe s prosbou, abys ve svém sboru udělal následující:

  1. Požádej budoucí maturanty i absolventy učebních oborů, aby vyšli na bohoslužbách dopředu a modlete se za ně s celým sborem.
  2. Ty, kteří odcházejí studovat do jiného města, zkontaktuj s nejbližším sborem. Pokud v blízkosti školy není sbor naší církve, zkontaktuj je s jiným evangelikálním společenstvím.
  3. Prosím, abys těm, kteří jdou studovat na sekulární školy, doporučil korespondenční studium jednotlivých biblických předmětů na Global University. Předměty mohou absolvovat i během studia na universitě. Informace najdeš na www.globaluniversity.cz nebo na mé adrese milan.buban@biblickaskola.cz.
  4. Zvaž prosím, jestli mezi mladými lidmi ve Tvém sboru není alespoň jeden maturant nebo absolvent učiliště, který chce studovat v denním programu na VOŠMT v Kolíně, ale nemůže kvůli nedostatku financí. Pak jeho nebo její potřebu předlož členům sboru.

„Pokud chceme zítra sklízet, musíme rozsévat už dnes. A investice do života mladých lidí je jedním z hlavních úkolů pastora – rozsévače.“ —George Wood

Milan Buban
ředitel biblické školy v Kolíně

Tento článek byl inspirován výzvou dr. Georgea Wooda, generálního superintendenta A/G v USA.

 

Rubriky
Jak čas plyne ...

Přivítání hostů a historie misijních banketů

Proslov na misijním banketu dne 26. dubna 2013.

Vážené dámy a pánové.

Děkuji Vám, že jste přijali naše pozvání na misijní banket, kde se s vámi chceme rozdělit o své zkušenosti z misijního výjezdu do Rovinje na Istrii v Chorvatsku.

Posláním biblické školy v Kolíně je poskytovat studentům teoretickou i praktickou přípravu na náročnou službu v církvi. Kromě teologického vzdělávání naši studenti absolvují též odbornou praxi, která tvoří více než 25 % celkové výuky. Odborná praxe stojí na třech pilířích, jimiž jsou modlitby, bohoslužby a misie. Misijní výjezd do Rovinje na Istrii v Chorvatsku, který je hlavním tématem dnešního misijního banketu, patří do misijní praktické přípravy studentů biblické školy.

Misijní výjezd jsme absolvovali ve dnech 22. až 28. března 2013. Na doporučení ředitele Nehemie bratra Leoše Cáska jsem se spojil s misionářem Jiřím Dohnalem, který se svou manželkou pracuje v Chorvatsku od roku 1996. Bratr Dohnal nám poslal modlitební potřeby svého sboru a s místními pastory dohodl naše zapojení do duchovní práce na Istrii. V Chorvatsku na nás čekala jak duchovní práce ve sborech, tak i fyzická práce na zahradě a na výstavbě misijní chatky.

Spolu se studenty jsme se na výjezd připravovali průběžně od začátku školního roku. Na pravidelných školních modlitbách jsme se za výjezd modlili a na školních bohoslužbách jsme dělali sbírky. Sbírky byly vykonány také v domácích sborech našich studentů.

Abychom lépe pochopili prostředí, kde jsme měli pracovat, každý student vystoupil na ranních modlitbách s minireferátem o reáliích Chorvatska (národní parky, historie, průmysl, nedávný válečný konflikt ap.). Od února jsme každé úterý věnovali jednu vyučovací hodinu organizaci nácviku scének: Give me Your Heart, Židle a Lifehouse. Dbali jsme na to, aby během výjezdu každý student veřejně vystoupil se svým své svědectvím a každý student aby byl zapojen do účinkování v některé ze scének.

Nyní mi dovolte říci několik slov o historii misijních banketů na biblické škole.

Především, misijní bankety u nás zavedli manželé Jason a Andrea Morrisonovi, když ještě bydleli v Kolíně. Sestra Andrea Morrison se kvůli svým mateřským povinnostem nemůže dnešního večera zúčastnit, ale je zde s námi bratr Jason Morrison. (aplaus)

Dosud se uskutečnilo pět misijních banketů, ten dnešní je šestý.

Misijní banket 8. května 2001
Téma: Mongolsko
Host: Marcela a Thomas Hemphill
Místo konání: V Zídkách 402, Kolín II
Zajímavosti: Sestra Marcela je absolventkou biblické škole v Kolíně. S pomocí organizace Operation Mobilization se dostala do Mongolska. Thomas je původem z Austrálie. S Marcelou se vzali roku 2001 a pracovali spolu v Mongolské církvi. Výtěžek sbírky, kterou jsme vykonali v rámci banketu, byl věnován biblické škole v Mongolsku.

Misijní banket 8. května 2002
Téma: Indie
Host: Lukáš Targosz
Místo konání: V Zídkách 402, Kolín II
Zajímavosti: Bratr Lukáš, který je absolventem biblické školy v Kolíně, se zúčastnil misijního výjezdu do Indie. Výtěžek sbírky z misijního banketu byl odeslán biblické škole A/G v Indii, která připravuje služebníky, aby mohli zakládat sbory v nezasažených oblastech Indie.

Misijní banket 1. května 2003
Téma: Afghánistán
Host: David a Julie Leatherberry
Místo konání: Dům dětí a mládeže Kolín
Zajímavosti: Výtěžek sbírky byl věnován organizaci Shelter Germany, která působí v Afgánistánu, zaměřuje se na obnovu země po válce a na humanitární pomoc.

Misijní banket 24. dubna 2004
Téma: Služba Romům v Maďarsku
Host: Paul Gracza
Místo konání: Dům dětí a mládeže Kolín
Zajímavosti: V Maďarsku žije asi 850 000 Romů. V roce 2004 zde působilo silné hnutí zakládání sborů. Maďarská letniční církev slouží asi 10 000 Romů. Výtěžek sbírky byl věnován na podporu letničních romských sborů v Maďarsku.

Misijní banket 8. dubna 2005
Téma: Bangladéš
Host: dr. Sirkar
Místo konání: Dům dětí a mládeže Kolín
Zajímavosti: Bratr Sirkar je ředitelem na biblické škole, kde studuje celkem, denně i dálkově, na 3000 studentů. V Bangladéši obyvatelé trpí každoročními potopami a hladem. Většina populace (60%) je dokonce negramotná, vládne tam chudoba, mnoho lidí žije na ulici, děti jsou unášeny na velbloudí závody. Hustota zalidnění je dvanáctá největší na celém světě (1023 obyvatel na km2). Převažuje zde islám. Sbírka z misijního banketu byla věnována na podporu biblické školy v Bangladéši.

Misijní banket 26. dubna 2013
Téma: Misijní výjezd do Chorvatska
Host: Leoš Cásek, ředitel Nehemie
Zajímavosti: Bratr Leoš je absolventem biblické školy v Kolíně. Dnešní sbírka bude věnována na podporu pracovního týmu, který pojede do Rovinje, aby tak jako my pomohl bratru Jiřímu Dohnalovi.

Poznámka: Jason Morrison mě po banketu upozornil na jednu skutečnost, že toto je první banket věnovaný podpoře českého misionáře. Všechny ostatní bankety podpořily práci misionářů z ciziny.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Jak jsem se stal křesťanem

18. dubna 1982 jsem svůj život odevzdal do rukou Pána Ježíše Krista.

Bylo mi 19 let a studoval jsem na pedagogické fakultě Karlovy Univerzity.
Můj spolužák ze střední školy se stal křesťanem a chtěl, abych taky uvěřil.
„To nikdy!“ říkal jsem si.
„Co když se Vladan zapletl se sektou a stáhne mě za sebou!?“

Vladan mě totiž seznámil s rodinou pastora Kocura.
U Kocurů na Smíchově jsem navštívil nedělní shromáždění.
Ti lidé byli hodní, ale při bohoslužbách se modlili v cizích jazycích.

18. dubna 1982 byla neděle.

Právě jsem se na kolejích připravoval do školy, když mi to zničehonic došlo.
Pochopil jsem, že mi Bůh nabízí příležitost stát se křesťanem.
Věděl jsem, že mám vstát, jít za Vladanem a říct, že chci, aby se Kristus stal mým Spasitelem.
Věděl jsem, že mě k tomu nikdo nenutí, ale že to sám chci.

O několik hodin později jsme spolu s Vladanem navštívili pastora Kocura, který mi přečetl Ježíšova slova:
„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu (Jan 10,9).“
Když jsem od Kocurů vycházel, vzpomněl jsem si na ta slova.
Řekl jsem si: „Právě jsem vešel do nové duchovní reality a vycházím, abych začal nový život s Bohem.“

18. dubna 1982 se Ježíš Kristus se stal mým Pánem a Spasitelem.
Je jím dodnes.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Report from the Mision Trip to Rovinj, Croatia

We departed on March 22 and returned back on March 28, 2013.

This school year, the mission training at the School of Missions and Theology took form of the mission trip to Croatia.
We had communicated to the Czech missionary Jure Dohnal who arranged for the students activities in Rovinj and surrounding area.  The participants of the mission trip worked hard both physically (in the garden) and spiritually (in the churches).

We have been preparing for the trip since the beginning of the school year. The students were searching for information about Croatia, praying regularly for details and weekly practicing the skits for the outreach.  Every student was involved in some of the following evangelistic skits: “Give Me Your Heart”, “Chair of Sin” or “Lifehouse”.  These were directed by Mareliz Marx, the teacher of dance and music from South Africa.

During the mission trip our students visited Pentecostal worship services in Pula, Poreć, Rovinj and Labin.  In Pula, they also were involved with street evangelism; they performed “Give Me Your Heart” and “Chair of Sin” and talked to by passers.  The Holy Spirit has used us and brought ten teenagers right from the street to Christian Youth Club. We pray that God would continue his work in the hearts of the people we spoke on streets.

The last evening of our stay, we participated at the worship service led by missionary Jure Dohnal.  One of the songs “Sve što trebam, Ti si” (All I Need Is You, Lord) got stuck in our minds and hearts. Except for the spiritual ministry described above, the students were working in Jure’s garden.
A few strong students dug a drain for an electric cable for a „mission hut“ meant for Jure’s visitors.

In order to work, we (18 people) had to buy and cook our own food. We stayed in a small prayer house with just one toilet/shower room.  We fought and we won!

Our students approved themselves to be people with the potential of God’s servants.

 

 

Rubriky
Jak čas plyne ...

Pozdrav soutěžícím o poklad Krále králů

Drazí mladí přátelé.
Dovolte mi, abych Vás pozdravil a popřál Vám úspěch při dnešní soutěži v biblických znalostech.

Minulý rok jsme se na biblické škole rozhodli, že se staneme hrdými sponzory soutěže o poklad Krále králů, protože ji považujeme za nesmírně důležitou.
– Jednak mezi Vámi soutěžícími vidíme budoucí studenty VOŠMT v Kolíně,
– jednak mezi Vámi soutěžícími vidíme ty, kteří se dostanou do nebe a budou tam navěky s Kristem.

Znalost Bible má totiž dvojitý účinek:
– Dozvíte se, jak žily starověké civilizace, obohatíte své znalosti dějepisu
(to zlepší Váš prospěch ve škole),
– a zároveň Vás Bible uvnitř, ve Vašem srdci přemění a připraví Vás na život v nebi.

Apoštol Pavel někdy ve 2. polovině prvního století založil sbor v Efezu.
Jednoho dne Bůh Pavlovi řekl, že efezský sbor projde velmi těžkou zkouškou.
Bůh Pavlovi ukázal, že do sboru přijdou falešní učitelé a dokonce někteří bratři ve sboru svým životem zapřou Boha.
Aby sbor na tyto těžké časy připravil, apoštol Pavel prohlásil:

“A nyní vás svěřuji Bohu a  slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými” (Skutky 20,32).

Řekl vlastně toto: “Drazí Efežané, ačkoliv na vás přijde zkouška, držte se Bible, protože to vás ochrání od pokušení a zajistí váš věčný život.”

Modlím se, aby Boží slovo, které jste se pro tuto soutěz naučili, ve Vás zůstalo a aby Vám je Duch svatý stále připomínal.

Jako uznání Vaší snahy Vás všechny BEZ ROZDÍLU VĚKU A BEZPLATNĚ zvu na misijní banket a den otevřených dveří, které budou 26. a 27. dubna V Zídkách 402, v Kolíně. Bezplatně znamená, že nebudete platit za registraci ani za ubytování na domově mládeže a stravu.

Celonárodní vítěz v kategorii E navíc od biblické školy dostane půl metru studijní biblické literatury (měřeno tloušťkou knih), večeři s ředitelem VOŠMT a jeho manželkou a bezplatný pobyt na škole a domově mládeže podle dohody. (Vítězka soutěže z minulého roku Ester Tomíčková z Třince navštívila biblickou školu v únoru a přijela do Kolína i se svou kamarádkou.)

Rubriky
Jak čas plyne ...

Zpráva z misijního výjezdu do Rovinje

Odjezd 22. března, návrat 28. března 2013.

Souvislá misijní příprava studentů VOŠMT se ve školním roce 2012-13 uskutečnila formou misijního výjezdu do Rovinje v Chorvatsku. Ředitel školy se spojil s misionářem Jiřím Dohnalem, který nám poslal modlitební potřeby a domluvil s místními pastory zapojení našich studentů do duchovní práce na Istrii. Jiří Dohnal pracuje s manželkou na misii v Chorvatsku od roku 1996.

Misijního výjezdu se zúčastnilo celkem 19 osob – 14 studentů, ředitel školy a další 4 osoby na organizační výpomoc. Součástí misijní přípravy byla jak duchovní práce ve sborech, tak i fyzická práce na zahradě a na misijní chatce.

Studenti se na výjezd připravovali průběžně od začátku školního roku a s rostoucí intenzitou od února 2013. Abychom lépe pochopili prostředí, kde jsme měli pracovat, každý student vystoupil na ranních modlitbách s minireferátem o reáliích Chorvatska (národní parky, historie, průmysl ap.). Modlili jsme se za zdar akce, aby s námi nebylo víc práce než užitku a každé úterý jsme jednu vyučovací hodinu věnovali nácviku scének a organizaci výjezdu.

Každý student byl zapojen do účinkování v některé z následujících scének: Give me Your Heart, Židle a Life House. S finální režií scének nám pomohla Mareliz Marxová, učitelka hudby a tance na Univerzitě Nelsona Mandely v Jihoafrické republice, která je právě na doktorské stáži v Brně.

  • V sobotu 23. března studenti posloužili na shromáždění mládeže v Pule (svědectví v angličtině).
  • V neděli 24. března vystoupili na bohoslužbách v Pule, Rovinji (dopoledne) a v Labinu (večer).
  • V pondělí 25. března podali studenti svědectví o Bohu na skupince v Poreći.
  • V úterý 27. března se náš tým podílel na pouliční evangelizací v Pule.

V Pule, v historickém centru, pod širým nebem studenti velmi pohotově zahráli scénky Give me Your Heart a Židle. S minikázáním o obsahu scénky vystoupil Ondřej Nawrat. Ostatní se snažili anglicky nebo pomocí překladu do chorvatštiny oslovit kolemjdoucí. Duch svatý si tuto velmi improvizovanou evangelizaci svrchovaně použil a ještě ten večer přivedl z ulice do klubu křesťanské mládeže deset dětí.

  • Ve středu 28. března jsme s křesťany v Rovinji rozdávali pozvánky na Večer chval, který měl téhož dne být ve sboru v Rovinji. Zároveň jsme zvali „náctileté“ na pravidelná setkání mládeže v pátek.

Modlíme se, aby se Bůh k naší práci přiznal a svou mocí působil v srdcích lidí, které jsme v ulicích oslovili.

Večer chval pod vedením Jiřího Dohnala trval asi 90 minut a dodnes nám zní v uších: Sve što trebam, Ti si, tj. Vše co potřebuji, jsi ty (Bože).

Kromě duchovních aktivit popsaných výše studenti věnovali tři dopoledne práci na rekultivaci zahrady, pleli záhony, rozváželi kompost (hnůj). Kluci v neobvykle kamenité půdě vykopali příkop pro elektrickou přípojku do srubu a pomohli s připojením vody.

Abychom mohli takto pracovat, museli jsme si sami vařit, nakupovat potraviny, bydleli jsme v malých prostorách modlitebny s jedinou sprchou/záchodem. Ale bojovali jsme a zvítězili. Všichni naši studenti se osvědčili jako lidé s potenciálem Božích služebníků.

V Kolíně 3. dubna 2013

Ing. Yvona Bubanová, učitelka praxe