Rubriky
Jak čas plyne ...

Zpráva z misijního výjezdu do Košic

Misijní výjezd do Košic ve dnech 22. až 27. dubna 2014 probíhal takto:

Většinu úterý 22. dubna jsme strávili cestou do Košic.

Z Kolína jsme od domova mládeže V Zídkách 402 odjížděli asi v 5.30 hodin. Do Košic jsme přijeli okolo 16.30 hodin a ubytovali jsme se v hostelu Barno na Tolstého ulici.  V 18.00 část studentů navštívila shromáždení mládeže s názvem “18:18” v Bratislavské ulici, ve sboru Apoštolské církve. V 19.00 jsme měli pracovní setkání s misionářem Wendellem a se starším sboru Apoštolské církve Igorem. Tady jsme naplánovali podrobnější podobu týdne.

Ve středu 23. dubna jsme sloužili v obci Vtáčkovce u Košic, kde žije 960 romských a 80 neromských občanů.

Nad obcí na náhorní plošině je vybudováno fotbalové hřiště, které si sbor pronajal pro evangelizační akci naplánovanou na sobotu 27. dubna. Bylo třeba pokosit a pohrabat trávu, aby se na hřišti mohly postavit stany. Trávu jsme začali hrabat za mírného deště asi v 10 hodin dopoledne, déšť pomalu ustal. Skončili jsme okolo 14. hodiny a pak jsme se přesunuli do romské osady, kde mělo být od 17 hodin setkání romské mládeže. Na tomto setkání naši studenti s velkým úspěchem předvedli scénky Give me Your Heart a Milosrdný Samaritán. René z našeho týmu podal svědectví o svém obrácení. Před shromážděním i po něm jsme se venku bavili s obyvateli osady.

Ve čtvrtek 24. dubna jsme sloužili v romské mateřské škole a v romském sboru v Sabinově.

Mateřská škola se nachází přímo na sídlišti Luník IX v Košicích. Studenti zde vystoupili s dětským maňáskovým divadlem o Ježíši – superhrdinovi. Po skončení paní ředitelka Klepáčová mě a mou nanželku provedla po celém objektu. Ve školce bývá každý den asi 100 romských dětí. Platí se školné 15 eur na měsíc, avšak rodiče tolik peněz nemají. Proto školka organizuje aukce, na kterých prodává výtvarné práce dětí. Ze získaných peněz se pak hradí školné dětí. Obdivujeme velké nasazení paní ředitelky. Ve školce jsou zaměstnány také Romky, buduje se tak porozumění mezi obyvateli Luníku IX a pracovníky mateřské školy.

Odpoledne jsme se zúčastnili bohoslužeb v romském sboru v Sabinově, městě vzdáleném asi 50 km od Košic. Naším úkolem bylo zajistit program dětské besídky. Studenti opět použili maňáskové divadlo o Ježíši – superhrdinovi. Romský sbor v Sabinově před rokem zorganizoval evangelizační akci, kde na výzvu zareagovalo asi 100 lidí.

V pátek 25. dubna jsme se věnovali přípravě humanitárních balíčků.

Humanitární balíčky byly darem sponzorů organizace Convoy of Hope. Každý obsahoval základní potraviny: olej, cukr, mouku, rýži, těstoviny, rajčatový protlak, paštiku a masovou konzervu. Naším úkolem bylo nejdřív ve sboru Apoštolské církve zkompletovat 500 igelitových tašek a ty dopravit do Vtáčkoviec.

S vědomím, že následující den budeme pracovat od rána do večera, jsme po návratu z Vtáčkoviec vyhlásili volno. Všichni jsme se setkali až večer u společné pizzy.

V sobotu 26. dubna jsme sloužili na hlavní evangelizační akci ve Vtáčkovciach.

Akce začala v 10 hodin, ale byli jsme na místě už po 8. hodině, abychom si v dětském stanu připravili scénu. Na fotbalovém hřišti, které jsme čistili v úterý (jak jsem uvedl výše) a které bylo nyní oploceno, stály celkem tři velké stany a tři stanové přístřešky.
První velký stan byl určen pro stravování, pracovaly zde sestry z romských sborů.
Druhý velký stan byl určen pro práci s dětmi, zde jsme pracovali my.
Třetí velký stan byl určen pro evangelizační shromáždění.
Stanové přístřešky sloužily jeden hudebníkům a druhý a třetí lakování nehtů či úpravě vlasů. Nehty malovaly naše studentky.

Průběh evangelizace byl následující.

  • Návštěvníci museli u vchodu předložit vstupenky, které obdrželi od  zvacích týmů. Zatím v hudebním přístřešku zněly romské chvály.
  • Potom návštěvníci, kteří předložili vstupenku, byli pozváni do stanu s občerstvením.
  • Když se občerstvili, byl jejich dětem nabídnut program v dětském stanu a ženám malování nehtů či úprava vlasů v přístřešcích. Ostatní byli pozváni do evangelizačního stanu, kde si poslechli evangelizační poselství a výzvu k přijetí Ježíše za svého Spasitele.
  • Naším úkolem bylo v dětském stanu zaměstnat děti, aby si jejich rodiče mohli nerušeně poslechnout kázání a reagovat na výzvu.

Cyklus: “stan s občerstvením – dětský stan – evangelizační stan” se během dne zopakoval pětkrát. Skončili jsme podvečer, kdy nás pořadatelé pozvali na guláš.

V neděli 27. dubna jsme navštívili bohoslužby sboru Apoštolské církve v Košicích.

Bohoslužby začínají v 9.30, ale zúčastnili jsme se už společných modliteb od 9 hodin. Na bohoslužbách bylo pokřtěno ve vodě 18 dospělých lidí. Pastor sboru nás po bohoslužbách pozval na společný oběd. Ve 13.30 jsme vyrazili na zpáteční cestu. Ve 22 hodin byla už všechna auta štastě doma v Kolíně.

Poděkování

Misijního výjezdu do Košic se zúčastnilo celkem 26 lidí:
18 studentů VOŠMT, 5 vedoucích, 1 žák církevního gymnázia a 2 děti.

  • Děkuji všem vedoucím: Sáře, Jessemu, Petrovi a Yvoně za příkladnou a obětavou práci během výjezdu.
  • Děkuji všem 18 studentům za jejich ochotu překonávat nepohodlí a za ochotu se přizpůsobovat měnícím požadavkům ze strany organizátorů.
  • Děkuji žákovi gymnázia Benjaminovi (14) za jeho nasazení během výjezdu i za to, že udržel krok se všemi ostatními. Pokud odevzdá písemnou zprávu z výjezdu, jsem ochoten mu tento misijní výjezd v budoucnosti uznat v rámci studia na VOŠMT.
  • Děkuji Aidenovi (5) a Keatonovi (7), nejmladším členům našeho týmu. Ti byli jednak hodní a jednak neustále pomáhali svým rodičům Jessemu a Sáře.

Děkuji Vám všem, kteří jste se za nás modlili.

Když jsme byli na cestě do Košic, z obce Sučany za Martinem jsem telefonoval do Košic Igorovi, který mi řekl, že situace je napjatá. Předpověď počasí totiž mluvila o bouřkách a evangelizace měla být na hřišti ve stanech. Ihned jsem rozeslal esemesky a za počasí ve Vtáčkovciach se modlili naši partneři v České republice i v Austrálii. Bůh tyto modlitby vyslyšel. Ačkoliv tu a tam pršelo, nikdy nepršelo tak, aby se akce musela zrušit.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Moje křehká existence

Moje křehká existence
závisí na Tobě, Pane.
Tělo, které jsi mi dal,
stíhá nekonečný zmar.
Zrak mi slábne, údy chřadnou,
v noci nepopadnu dech.
Rozpadám se, zůstává jen
Tvoje věčná existence.

Moje křehká existence
závisí na Tobě, Pane.
Duše, kterou jsi mi dal,
stíhá nekonečný zmar.
Vůle těká, city mizí,
nerozeznám, co je ryzí.
Vyhořívám, zůstává jen
Tvoje věčná existence.

Moje křehká existence
závisí na Tobě, Pane.
Vztahy, které jsi mi dal,
stíhá nekonečný zmar.
Zrada a hněv lásku střídá,
přítel na přítele kydá.
Vztahy vadnou, zůstává jen
Tvoje věčná existence.