Rubriky
Jak čas plyne ...

Podobenství o Apoštolské církvi

Jeden člověk měl tři syny. Když umíral, řekl jim:
– Chlapci, v zahradě je ukrytý poklad. Ten den, kdy ho najdete, budete všichni velmi bohatí.
Jakmile skončily dny truchlení, bratři si zahradu rozdělili a dohodli se, že ten, kdo poklad najde, spravedlivě se podělí s ostatními.

Nejstarší bratr přišel na svůj díl zahrady, padl na kolena a modlil se:
– Bože, prosím tě poraď mi, jak a kde mám hledat otcův poklad.
A Bůh mu odpověděl:
– Začni na jihu a pečlivě kopej až k severní straně zahrady.

Podobně i prostřední bratr přistoupil ke svému podílu, padl na kolena a modlil se:
– Bože, prosím tě poraď mi, jak a kde mám hledat otcův poklad.
A Bůh mu řekl:
– Jdi za zkušeným lovcem pokladů. Ten ti řekne, kde máš kopat.
Bratr tedy šel za lovcem pokladů a ten mu poradil, že má začít na severu zahrady a pečlivě kopat až k její jižní části.

Také nejmladší bratr padl u svého podílu na kolena a modlil se:
– Bože, prosím tě poraď mi, jak a kde mám hledat otcův poklad.
A Bůh mu řekl:
– Jdi na univerzitu a hledej moudrost, kterou jsem ukryl v knihách a srdcích profesorů.
Nejmladší bratr tedy šel na univerzitu a pochopil, že si má pořídit techniku na hledání pokladů. Potom že má systematicky prokopávat svůj díl zahrady nejdřív z jihu na sever, dále ze severu na jih a pak ještě podle metody náhodného výběru.

Tak bratři pilně hledali otcův poklad po mnoho dní.

  • S modlitbou na rtech kopal nejstarší bratr a nemohl pochopit, proč jeho bratři nekopou tak jako on, jak to Bůh poradil jemu.
  • S bázní před Bohem kopal prostřední bratr a bylo mu líto, že jeho bratři nepřijali metodu, kterou Bůh ukázal jemu.
  • S modlitbou v jazycích řídil své stroje nejmladší bratr a byl nešťastný, že bratři nepracují stylem, který ho Bůh naučil na univerzitě.

Bratři se po večerech navštěvovali. Vzpomínali na to, co jim řekl otec a hádali se, která metoda hledání pokladu je nejlepší. Čas plynul a bratři začali pociťovat únavu. Když se opět jednou setkali, jeden z bratrů, nevíme přesně který, řekl poněkud podrážděně to, co si už dávno všichni mysleli:
– Jak to náš otec myslel s tím pokladem v zahradě? Vždyť jsme do dnešního dne žádný poklad nenašli!

Ještě nedopověděl větu, ještě nedozněla jeho slova, když náhle všichni pochopili pravdu. Jejich otec sice na smrtelné posteli mluvil o pokladu v zahradě, avšak nemyslel tím truhlu s penězi, ani rychlé zbohatnutí. Myslel tím plodonosnou půdu, která přináší zisk, když se dlouho a trpělivě obdělává. Při svém usilovném hledání pokladu bratři bezděčně prokypřili zahradu skrz naskrz. Teď byla připravena na osev, na sadbu a na bohatou úrodu.

Co toto podobenství znamená?

Zahrada, to je Česká republika, kterou jsme si rozdělili na oblasti a sbory.

Tři bratři, to jsou tři typy duchovních pracovníků Apoštolské církve.

  • Nejstarší bratr se radí výhradně přímo s Bohem. Modlí se a Bůh mu odpovídá. Tento bratr odmítá lidskou moudrost v jakékoliv podobě, protože pravda je jedině v Bohu. Na to, co dělají jeho dva bratři, se dívá s nedůvěrou a podezřívá je, že postupně upadají do liberalismu.
  • Prostřední bratr se radí s Božími služebníky. Věří, že Bůh k lidem promlouvá skrze pomazané apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele. Na to, co dělají jeho dva bratři, se dívá s nevolí, protože nepochopili učení o pěti služebnostech.
  • Nejmladší bratr se radí s moudrostí, kterou Bůh ukryl ve vysokoškolském vzdělání. Na to, co dělají jeho dva bratři, se dívá s intelektuálním odstupem a doufá, že se bratři časem změní.

A co je tím pokladem?

Tím pokladem je probuzení, které přivede mnoho lidí z České republiky do Kristova království. Stejně jako tři bratři, také duchovní pracovníci Apoštolské církve vytrvale a s modlitbou pracují na svých podílech a každý je přesvědčen, že právě jeho metoda je od Boha tou nejsprávnější. Avšak Boží myšlení přesahuje myšlení člověka. Neexistuje jediná správná metoda. Neexistuje jediný správný typ myšlení, kterému bychom měli naučit celou církev.

Když si budou duchovní pracovníci Apoštolské církve vážit druhého víc než sebe, zjistí, že se mohou jeden od druhého hodně naučit. A největším bohatstvím je to, když i navzdory své rozdílnosti pracujeme na Božím díle v jednotě Ducha, spojeni láskou a pokojem.

1 komentář u „Podobenství o Apoštolské církvi“

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..