Rubriky
Jak čas plyne ...

Kéž bych měl oči jako Bůh

Kdybych měl oči jako Bůh,
viděl bych všechno, co se kde děje,
viděl bych kdo, proč a čemu se směje,
viděl bych, jak na svět přišel hřích.
Viděl bych Evin a Adamův pád.
Viděl bych Mojžíšův obětní řád.
Viděl bych zástupnou Kristovu smrt.
Kéž bych měl oči jako Bůh.

Kdybych měl uši jako Bůh,
slyšel bych všechny modlitby lidí,
slyšel bych hříšníka, za co se stydí,
slyšel bych trávu růst a padat sníh.
Slyšel bych nářek a volání Sodomy.
Slyšel bych, když třtinu bolest nalomí.
Slyšel bych: „Odpusť  jim, neví co činí.“
Kéž bych měl uši jako Bůh.

Kdybych měl srdce jako Bůh,
měl bych rád všechny královské děti,
naslouchal bych jim, učil je, léčil,
prožíval s nimi radost a žal.
Věděl bych, že jsou kruté a jalové,
milují zlo, v tmách bloudí bláhově,
a přesto bych všechny vroucně miloval.
Kéž bych měl srdce jako Bůh.