Rubriky
Jak čas plyne ...

„Ubohý“ evangelista Noe

Kdybychom hodnotili Noema jako evangelistu podle dnešních kritérií misijní úspěšnosti, jistě by neobstál.
O pravdivosti svého poselství ubohý Noe nakonec přesvědčil pouze svou nejbližší rodinu.
Všichni ostatní lidé, sousedé a příbuzní zahynuli ve vodách potopy.
Zachránil se pouze Noe se svou ženou, se svými syny a jejich manželkami v celkovém počtu osmi.
To je vskutku ubohá evangelizační statistika.

Nebo si myslíte, že se na úspěšnost evangelizace máme dívat jinak?