Rubriky
Jak čas plyne ...

O samotě s Bohem

Kde se cítím opravdově,
čistě,
bezelstně,
ryze?

Kdy jsem si zcela jist,
že nic nepředstírám
a na nic nehraji?

Jak získám naprostou jistotu,
že to, co dělám,
opravdu oslavuje Boha?

Nejopravdověji se cítím,
když jsem s Bohem o samotě,
když mě kromě nebeského Otce
nikdo nevidí a neslyší.
Zde mohu být konečně sám sebou,
zde nemusím hrát žádnou ze svých rolí,
nemusím zde zachovávat dekorum,
nikomu nemusím být vzorem.

Všechno, co Bohu řeknu,
zůstane jen mezi námi dvěma.
Nikdo se to nedozví,
protože Kristus dovede udržet tajemství.
Před ním se nemohu ztrapnit,
řeknu mu o sobě všechno – i když On už všechno ví.

Pán Ježíš řekl, abychom se modlili v skrytu svého pokojíku,
za zavřenými dveřmi (Matouš 6).
Komenský tuto metaforu vysvětluje,
říká, abychom se modlili v pokojíku svého srdce,
ve svém nitru (Labyrint světa a ráj srdce).

Ať se jedná o skutečný pokojík
nebo o náš vnitřní modlitební svět,
v obou případech jde o naši samotu s Bohem.
Tady budu trávit svůj čas,
kdykoli to bude možné.

Tady jsem ryzí,
bezelstný,
čistý,
opravdový.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Proti tobě samému jsem zhřešil (Žalm 51,6)

Proti tobě samému jsem zhřešil,
udělal jsem to, co je zlé v tvých očích.

Řekl jsem si: Je mi do pláče, když si vzpomenu,
jak jsem se provinil.
Kvůli tomu teď musím snášet Boží trestání.

A tehdy jsi mi ukázal, Pane,
že víc mě mrzí to,
že musím snášet důsledky své viny,
než to, že jsem zarmoutil Tebe.

Kdo mi pomůže z tohoto sobectví!

Ty mě, Bože, trestáš, protože jsem Tvé dítě,
nechceš mě odsoudit s bezbožným světem.
A já zatím lituji úspěchu,
který jsi mi pro mé vlastní dobro odepřel!

Proti tobě samému jsem zhřešil,
udělal jsem to, co je zlé v tvých očích.
Vezmi mi, co chceš,
jen svého Ducha mi prosím neber.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Když se řekne „biblická škola“

Co si představíte, když se řekne „biblická škola“?

Možná si představíte modrou budovu v Kolíně na Kmochově ulici číslo 248.
Nebo si představíte šikovné mladé studenty, kteří se připravují na duchovní službu v církvi.
Nebo se Vám vybaví, že biblická škola v Kolíně nabízí vyšší odborné i bakalářské vzdělání.

Avšak biblická škola je víc než jen modrá budova, víc než šikovní studenti, víc než bakalářské studium.

Biblická škola v Kolíně je Boží dílo darované Apoštolské církvi.
Jeho smyslem je předat nové generaci ty hodnoty, ze kterých se Apoštolská církev zrodila a na kterých byla vybudována.

O jaké hodnoty se jedná?

  • Především se jedná o Bibli, náš jediný autoritativní zdroj poznání o Bohu.
  • Další hodnotou je modlitba, kterou pěstujeme osobní vztah s Kristem i svůj charakter.
  • Za klíčový považujeme život ve společenství věřících, kteří si navzájem slouží duchovními dary.
  • Taky nám jde o evangelizační a misijní činnost, aby byli zachráněni hříšníci.

Tyto hodnoty předáváme našim studentům v následujících programech.

  1. Tříleté denní studium na VOŠMT
  2. Čtyřleté kombinované studium na VOŠMT – vhodné pro lidi, kteří už chodí do zaměstnání
  3. Korespondenční bakalářské studium na Global University
  4. Kurzy pro další vzdělávání pastorů v programu EZDRÁŠ.

POKUD SE CHCETE DOZVĚDĚT VÍC, přečtěte si informace na: www.biblickaskola.cz.