Rubriky
Jak čas plyne ...

Kde čas už není

Co je to čas? – Mohutná řeka.
Pramení v ráji a do moře vtéká.
Cestou zachvacuje každého z nás.

Co je tím mořem? – Tam čas už není.
Tam ze všech ras a ze všech pokolení
všichni se s Tvůrcem svým setkáme zas.