Rubriky
Jak čas plyne ...

Každý má právo slyšet evangelium

Slavnost rozsvícení vánočního stromku na Karlově náměstí v Kolíně se opakuje každý rok. Náměstí se naplní prodejci keramiky a párků, sýrů a oblečení, košíků a nápojů – prostě všeho možného. Je tady kulturní program, promluva starosty a nakonec rozsvícení velikého vánočního stromu.

Svůj stánek letos na kolínském náměstí rozbili také studenti Vyšší odborné školy misijní a teologické. Na rohu náměstí, naproti ČSOB a kavárny Monet, zadarmo nabízeli čaj, křesťanskou literaturu a fotografování ve speciálním fotokoutku. Také si povídali s lidmi o Bohu, řešili výpadky elektřiny, pomohli sousední stánkařce s nakládáním zboží, šířili dobrou vůli.

Jsme přesvědčeni, že každý člověk má právo slyšet evangelium Ježíše Krista. Každý by se měl dovědět ne jen to, že je pro svůj hřích zatracen, ale také pro Kristovu oběť na kříži zachráněn. Každý by měl dostat šanci se rozhodnout, kde bude trávit svou věčnost.

Do Božího království smíme vstoupit skrze víru v Krista a v jeho síle začít zcela nový život.

Studenti VOŠMT na náměstí rozdávali pozvánky do čajovny, která bude 3. a 10. prosince v kolínském klubu Céčko, v Pražské ulici, vždy od 17.30 hodin.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Vyspal ses dobře?

Vyspal ses dobře? – ptá se kamarád kamaráda.
Ano, ale večer budu muset jít do postele zas.

Proč jen potřebujeme tolik spát!
Kolik práce bychom udělali!
Musíme však třetinu života prospat,
abychom mohli dvě třetiny života kvalitně fungovat.

Tak je tomu i s naší vírou v Boha.
Kéž bychom nepotřebovali znovu si připomínat, komu věříme!
Kéž by nám bylo trvale a bez výkyvů jasné, že nás Bůh miluje!
Kolik práce bychom pro Boha udělali!
Musíme však spoustu času trávit čtením Bible a modlitbami, abychom mohli Bohu kvalitně sloužit.

Nedostatek spánku znamená nekvalitní práci.
Nedostatek modliteb znamená nekvalitní službu Bohu.

Četl sis Bibli a modlil ses? – ptá se kamarád kamaráda.
Ano, ale zítra budu muset zas.