Rubriky
Jak čas plyne ...

Škodovkou nebo bavorákem? To je jedno, hlavně věrně.

Když mě Bůh povolal do služby na biblické škole, měl jsem obrovské plány. Krátce po sametové revoluci bylo tolik možností! Jen nebe bylo mou hranicí! Přemítal jsem o změnách, které vnesu do církve, aby byla vlivná, aby mnoho lidí poznalo Krista.

Když jsem své plány představil našemu biskupovi, laskavě se na mně podíval a řekl: Víš, Milane, připomínáš mi škodovku (rozuměj škodovku z konce 80. let), která chce jezdit jako BMW. Tehdy jsem začal chápat, ačkoliv ne ihned akceptovat, že i mé nejlepší sny podléhají Boží svrchovanosti.

V Ježíšově podobenství (Matouš 25,14-30) pán rozdal svým služebníkům hřivny “každému podle jeho schopností” – jednomu pět, druhému dvě a třetímu jednu. První dva služebníci vydělali násobky svěřených hřiven, ale třetí nevydělal nic.

Všimněme si, že pán své služebníky nehodnotil podle “kolikosti”, nýbrž podle “jakosti”. Nepochválil první dva za množství vydělaných peněz, nýbrž že mu sloužili věrně. A třetího služebníka neodsoudil za jeho podnikatelský neúspěch, nýbrž za jeho lenivost a nevěru.

Pane, chtěl bych Tě, až přijdeš, mile překvapit. Pomoz mi, ať Ti sloužím věrně.