Rubriky
Jak čas plyne ...

Missio Dei

“Dílo”, “pole”, “stavba” – těmito obrazy se apoštol snažil vedoucím sboru v Korintu vysvětlit, o co vlastně ve službě jde. Klíčem k pochopení textu z 1. Korintským 3 je přivlastňovací zájmeno “Boží”, které se ve verši 9 opakuje třikrát:

Čí je dílo zvěstování evangelia? – Boží.
Čí je misijní pole, na němž rozséváme Slovo? – Boží.
Čí je stavba Božího chrámu, totiž církve? – No přece Boží!

Je to Bůh, kdo dělá, je to Bůh, kdo rozsévá, je to Bůh sám, kdo buduje svou církev. My jsme jen spolupracovníci na díle, které je Boží.
My jen přikládáme ruku k dílu každý podle svého obdarování, každý podle svého úkolu.

Toto poznání je osvobozující. Nemusíme se už trápit, co bychom měli dělat, aby byla církev v naší zemi odrazem Krista. Kéž všechny naše strategie, plány a metody vycházejí z pochopení, co v České republice Bůh už dělá. Tam přiložme ruku k dílu.

Pane, kéž rozumím tomu, co Ty děláš v životech lidí, kterým duchovně sloužím. Nechci prosazovat sebe. Chci jen přiložit ruku k Tvému dílu. Naveď mě na správnou cestu, zbav mě činností, které Tvou církev nebudují a utvrď mě v tom, co Tvou církev posiluje.