Rubriky
Jak čas plyne ...

Absolutorium na biblické škole

V pondělí 22. června 2015 proběhly na biblické škole zkoušky absolutoria. Pět studentek splnilo veškeré zkoušky i zápočty a všechny odevzdaly absolventskou práci. Přistoupily tedy ke zkouškám absolutoria. Zkoušeny byly z odborných předmětů, též z anglického jazyka a obhajovaly svoji absolventskou práci. Byly dobře připraveny.

Zkoušky proběhly v klidné atmosféře ve škole k tomuto svátku svátečně vyzdobené. Dvě studentky dosáhly vyznamenání s průměrem 1,00. Celkový průměr celé studijní skupiny je 1,59.

Všichni máme radost z jejich úspěchu a těšíme se, že rodiny, ve kterých budou manželkami a matkami, budou obohaceny jejich vědomostmi a zkušenostmi získanými studiem na VOŠMT v Kolíně.

P.S. Právě jsme obdrželi zprávu z mezinárodní kanceláře Global University.
Našich pět absolventek VOŠMT,
na základě dohody o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University,
splnilo zároveň požadavky studijního programu Biblické a systematické teologie.
Kromě diplomu absolventa vyšší odborné školy (DiS.) získávají též bakalářský titul (B.A.).
Blahopřejeme.

Fotografie z absolutoria: http://1drv.ms/1e1oowi

 

Rubriky
Jak čas plyne ...

Když se dívám na sebe, tak se nemohu pochválit

Dokud se člověk nepodívá do zrcadla, může mít dojem, že je hezký a upravený. Ale zrcadlo nemilosrdně odhalí zbytky zubní pasty na obličeji, rozcuchaný účes a skvrny na límečku.

Dokud se člověk nepokusí žít podle Božích zásad, může si myslet, že je dobrý. Ušlechtilé skutky, bohulibé zájmy a hlavně – okolo je plno lidí, kteří jsou horší než já. Ale zrcadlo nároků, které Bůh vyslovil v Desateru, nás vyvede z omylu.

Zákonem nám Bůh nastavil zrcadlo, abychom poznali svou hříšnost.
A abychom hledali záchranu.

Hospodin člověka miluje a chce mu pomoci. Ale zkuste pomoci někomu, kdo je přesvědčen, že pomoc nepotřebuje? Copak si zavolá záchranku někdo, kdo si myslí, že je zdravý?! Bude snad volat k Bohu o pomoc někdo, kdo si o sobě myslí, že je hodný?!

Hospodine, děkuji Ti, že jsi daroval lidstvu Desatero, abychom poznali svůj skutečný duchovní stav. Děkuji, že jsem mohl poznat svou hříšnost, ale zároveň to, že Kristus zemřel konkrétně místo mně.

Desatero najdete pod odkazem: http://www.biblenet.cz/app/b/Exod/chapter/20