Rubriky
Jak čas plyne ...

What If … Co kdyby …

Co se stane, když Bůh někoho povolá do služby a on nebo ona neposlechne?

Mluví o tom film What If … http://www.imdb.com/title/tt1468387/

Ben Walker (Kevin Sorbo) přijal od Boha povolání stát se pastorem, ale na poslední chvíli se rozhodl pro kariéru finančního manažera. Díky svým mimořádným schopnostem se brzy stal „velkým hráčem“ ve světě byznysu a plnými doušky si užíval všeho, co mu tento svět nabízel.

Avšak Bůh mu dal druhou šanci. Poslal anděla, který jej přenesl do alternativní časové linie, kde se před 15 lety Božímu povolání nezpronevěřil, kde vystudoval teologii, kde se stal pastorem v nevelkém městě. V této alternativní realitě nebyl zdaleka tak bohatý a slavný, jako ve své realitě. Avšak měl milující manželku, děti, sbor a hlavně vědomí, že naplnil Boží vůli.

Když ho anděl vrátil do původní reality, Ben viděl všechno jinýma očima. Čas už vrátit nemohl, ale rozhodl se vrátit k Bohu a ke hřivně pastorační služby, kterou zakopal. Vyhledal svou dívku, s níž se před 15 lety rozešel, oženil se s ní a znovu přijal své povolání.

Žijeme ve světě, který nechce, aby mu vládl Ježíš.
Lidé nám opakovaně říkají, že Boha nepotřebují.
V takovém prostředí se těžko evangelizuje.

Je snadné se nechat vystrašit řečmi jako:

  • Nač ti bude biblická škola?
  • Uživí tě to?
  • Není škoda tvého talentu, tvé maturity se samými jedničkami?

Ne každý je povolán být pastorem či misionářem.
Ale když tě Bůh volá do služby, měl bys nebo měla bys Boha poslechnout.

Rubriky
Jak čas plyne ...

Prezentace biblické školy na misijní pastorálce

Pastorálka se uskutečnila nedaleko Kladna ve dnech 28. a 30. září 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně.

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:
– Promoce studentů bakalářského studia
– Imatrikulace nově zapsaných studentů
– Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce
– Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G

14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:
– Ukázky vyučování
– Prohlídka školy

2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos
– Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince
– Lektor: Stefan Ross
– Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz

3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv
– Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů.
– Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve.

4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům
– Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal.

Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20)

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

  1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem.
  2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ.
  3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University.
  4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii.
  5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student.

Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

milan.buban@biblickaskola.cz