Rubriky
Jak čas plyne ...

Odpusť, Otče, Oliveru Frljićovi a Huse na provázku

Ježíš Kristus není pro mne jen symbolem křesťanství. Je to můj Pán a živý Bůh, se kterým denně mluvím a řeším všechny věci. Proto mě hluboce uráží, že někdo mého Spasitele, byť jen metaforicky, pojímá jako muže, který si svléká kalhoty a znásilňuje ženu. 

Autorovi Oliveru Frljićovi a divadlu Husa na provázku, které nastudovalo hru „Naše násilí a vaše násilí“, nepřeji zlé. Můj Pán se na kříži za své hanobitele modlil: „Otče, odpusť jim, protože nevědí, co činí.“ K Jeho modlitbě se chci přidat.

Otče, odpusť prosím Oliveru Frljićovi a Huse na provázku, protože pohrdli tím, že se v České republice slaví Vánoce a Velikonoce a Velký pátek. Naše země tak vyjadřuje uznání, že křesťanské hodnoty utvářely základy české kultury. 

Otče, odpusť prosím Oliveru Frljićovi a Huse na provázku, protože si neuvědomili co dělají. Jestliže zákony České republiky vyžadují úctu ke státním symbolům a jejich hanobení trestají pokutou, čím spíše budeš pokutovat Ty, Otče, všechny hanobitele svého Syna.

Oliver Frljić a Husa na provázku si zaseli prokletí. Kéž bys jim dal, Otče, milost pokání, aby to prokletí nemuseli sklízet.

„Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.“ (Galatským 6,7)