Rubriky
Jak čas plyne ...

Kurz křesťanského učednictví on-line

Doba koronavirová nás přivedla k hledání nových způsobů výuky. Tento kurz formuje s intelektem zároveň srdce i ruce. Nabízíme vám unikátní kolekci 12 předmětů zaměřených na teologii, duchovní život a křesťanskou službu. Můžete absolvovat všechny předměty nebo předměty jednotlivé, a to bez přerušení vaší duchovní služby ve sboru. Stačí vám počítač, tablet či mobil připojený k internetu. Do příštího předmětu se přihlaste pod odkazem https://bit.ly/2Vv3E8F

Popis

 • Kurz je součástí programu Global University, úrovně Christian Service
 • Kurz je uskutečňován za pomoci aplikace Učebna od společnosti Google
 • Kurz formuje studenty prostřednictvím výuky, společných modliteb a individuálního poradenství – to vše on-line

Cíle

Po absolvování kurzu by student měl být schopen:

 • Napodobovat život Ježíše Krista
 • Rozumět Bibli v jejím kontextu
 • Orientovat se v doktrínách církve
 • Sloužit Bohu podle svého obdarování

Obsah

Téma →
Rok ↓
Duchovní životBibleTeologieSlužba
2020-2021Křesťanská zralost 1.9. – 15.11.2020Království, moc a sláva 16.11.2020 – 31.1.2021Úhelné kameny pravdy 1.2. – 18.4.2021Duchovní dary 19.4. – 4.6.2021
2021-2022Modlitba a uctíváníStany, chrámy a paláceŽivý v KristuKázání a vyučování
2022-2023Zodpovědný křesťanRozumět BibliRádce, Učitel a PrůvodceLidé, úkoly a cíle

Postup

 • Každý školní rok nabízíme čtyři předměty, do kterých se student zapisuje na adrese https://bit.ly/2Vv3E8F  
 • Každý předmět se studuje 10 týdnů, v 11. týdnu se píše závěrečný test pod supervizí
 • Každý student je zapojen do společného modlitebního řetězce Perimetr víry on-line
 • Každý student může požádat o individuální konzultace (Zoom, Meet, Skype)
 • Studium se uskutečňuje za pomoci aplikace Učebna od společnosti Google

Podmínky

 • Student se musí zapsat ke studiu předmětu nejpozději v den začátku vyučování předmětu
 • Student musí uhradit poplatek ve výši 500,- Kč na účet Global University 2500457727 / 2010 (Fio banka) nejpozději v den začátku vyučování předmětu
 • Nárok na vrácení poplatku studentu nevznikne, pokud studia zanechá nebo neuspěje u závěrečného testu

Další informace si vyžádejte na mbuban(at)globaluniversity.cz