Rubriky
Pedagogika

Klady a úskalí teologických proudů

V Apoštolské církvi působí teologické proudy, které ovlivňují činnost školy. V případě střetu si někteří svou nejistotu vybíjejí na škole. Božím posláním školy je hájit původní hodnoty, z nichž Apoštolská církev vzešla.

Biblická škola v Kolíně působí v kontextu tří teologických proudů, které se v Apoštolské církvi etablovaly v uplynulých 30 letech. Každý teologický proud má své klady a svá úskalí.

Letničně-pietistický proud

Klady letničně-pietistického proudu jsou:

 • důraz na nezpochybnitelnou autoritu celé Bible
 • důraz na modlitbu a osobní vztah s Bohem
 • důraz na osobní posvěcení a svědectví životem i slovem

Úskalí letničně-pietistického proudu jsou:

 • antiintelektualismus
 • prakticismus
 • izolacionismus

Letničně-charismatický proud

Klady letničně-charismatického proudu jsou:

 • důraz na silné a vizionářské vůdcovství
 • důraz na netradiční evangelizační postupy
 • důraz na efektivnost typu „cena-výkon“

Úskalí letničně-charismatického proudu jsou:

 • manažerismus
 • teologický liberalismus
 • celebritizace

Letničně-evangelikální proud

Klady letničně-evangelikálního proudu jsou:

 • důraz na vysokoškolské studium teologie a formulaci letniční doktríny
 • důraz na komunikaci s jinými církvemi, zejména evangelikálními
 • důraz na mezioborovou debatu, zejména s psychologií, managementem, pedagogikou

Úskalí letničně-evangelikálního proudu jsou:

 • akademismus
 • jalový intelektualismus
 • odmítání duchovních prožitků

Působit mezi proudy, které samy ještě nejsou vyhraněné, nebývá pro biblickou školu snadné. Jejich protagonisté častokrát neumí jasně definovat své myšlenky, natož obhájit jejich správnost.

V takových případech si připomínám slova Tomáše Garyka Masaryka, která řekl v abdikačním projevu v roce 1935: 

„Byl jsem čtyřikráte zvolen presidentem naší republiky; snad mi to dává legitimaci, abych vás poprosil a celý národ československý i spoluobčany národností ostatních, abyste při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.“

Ne jenom státy, ale také církve se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily. Zatímco se tříbí a usazuje teologická vize Apoštolské církve, VOŠMT má Boží poslání hájit ideály, z nichž se Apoštolská církev zrodila. Zejména jde o těchto pět teologií.

 1. Teologie plenárně-verbální inspirovanosti Písem
 2. Teologie kdykolikého návratu Pána Ježíše Krista
 3. Teologie rozpoznatelného znovuzrození hříšníka
 4. Teologie Missio Dei
 5. Teologie osobního posvěcení, alias teologie kříže